Gry komunikacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne polecamy tu przedstawione problemy do zaliczenia:

  • zabawa decyzyjna : „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży”” i „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy””
  • symulacja strategiczna – „Al.-Kaida terroryzm globalny” oraz „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • zabawa zespołowa : „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na przykładzie postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera” oraz Gry Negocjacyjne oraz „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
  • gra strategiczna : „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” oraz „Historia i filmowa legenda „Titanica””
  • zabawa menedżerska : „Komediowa twórczość Stanisława Barei” i „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • zabawa menedżerska – „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” oraz „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • zabawa decyzyjna – „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat” i „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym”
  • zabawa komunikacyjna : „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” oraz „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście”
  • zabawa słownikowa : „Mit projektu Riese” oraz „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca”