Praca a szkolenia dla zespołów – analiza Anny Korytnickiej

Każda gospodarka chcąc być konkurencyjną musi starać się o to, aby posiadać odpowiednio dużo pracowników z dobrymi kwalifikacjami. Tym sposobem będą oni mogli nadążyć za postępem, jaki się dokonuje, a wielu przypadkach wziąć również udział w tworzeniu go. Z tego też powodu niezwykle istotne jest zapewnienie młodym ludziom możliwości nauczenia się interesujących, pozwalających na znalezienie dobrej pracy zawodów.

Continue reading