Gry team building

Oto lista opracowanych przeze mnie narzędzi szkoleniowych, jakie Państwo mogą wynajmować ode mnie w formule nierograniczonej franczyzy:

– Czarne szefowe i kremowi prawnicy – dwudniowa teambuildingowa elektroniczna zabawa menedżerska na temat zróżnicowania i różnorodności kulturowej w organizacji
– Niezwykła sytuacja kryzysowa – trzydniowa inspiracyjna elektroniczna gra menedżerska na temat analizy ryzyk i zagrożeń w projekcie
– Biegowe zawody orłów i żbików – jednodniowa profesjonalna wirtualna gra edukacyjna dotycząca tworzenie kooperatywnej kultury organizacyjnej
– Tajemniczy negocjatorzy posród jezior Króla Salomona – trzydziestominutowa edukacyjna wirtualna gra biznesowa dotycząca pracy sprzedawcy
– Mniej rubinów z fabryki pluszowego misia – jednodniowa emocjonująca planszowa rozgrywka szkoleniowa na temat kreatywnego myślenia w filozofii LEAN.