Symulacje szkoleniowe – wykład doc. Tokarczuk


Ćwiczenia szkoleniowe – literatura pomocnicza na warsztaty:

 • Gry Dla Niefinansistów
 • „Pamiątkom Ojczystym Ocalonym z Burzy Dziejowej” – Muzeum E. H. Czapskiego
 • Symulacje biznesowe , prof. G. Ciężkowski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-post projektu systemowego PARP – „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji” – realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG
 • Kronika dawnego Zakopanego z lat 1848-1890
 • Symulacje strategiczne , dr C. Bochenek
 • Muzy na Krupniczej
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • W Roztokach. T. I
 • Zrozumieć sztukę (humanistyczny)
 • Siatkówka chłopców
 • Moc sztuki – A. Kowal (326)
 • Dzienniki gwiazdowe (tom 2) – Stanisław Lem (1206)
 • POWER PLAYS – Tom Clancy (1749)
 • Krucjata 11 – Odwet – Jerry Ahern (2463)
 • Mistrz pieśni – Orson Scott Card (2837)
 • Dzień zapłaty – John Katzenbach (3844)
 • Lilla weneda – Juliusz Słowacki (4069)
 • Piąta siostra – Julia Hermes (4952)
 • Pawilon śnieżnych kobiet – S. P. Somtow (5572)
 • Ścieki, gaz i prąd – Natt Ruf (6274)
 • Pobyt – Edward Balcerzan (6779)
 • Gry biznesowe , prof. dr hab. B. Brzeziński