Eventy Team Building – Ósmy Panel


Ponizszym współpartnerom bardzo dziękują w imieniu Rady Pogramowej za kilka chwil dedykowanych na pomoc – podpisano: Jakub Klyta, Wawrzyniec Gancarczyk, Stanisław Guz i Florian Tarkowski

 • Popkultura, kamp i kicz – współczesne oblicza gatunków telewizyjnych
 • Wiosenny Warsztat Menedzerów Ds. Rozwoju Warsztaty Team Building
 • I Spotkanie team building Warmińsko – Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej nt. Warmia a także Mazury wobec zagadnienia niepełnosprawności – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – wizja
 • Odkryć piękno kobiecości, odkryć piękno macierzyństwa
 • Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń Seminarium team building dedykowane doktorowi Stanisławowi Bortnowskiemu w rocznicę śmierci
 • Dolnośląski XVIII Festiwal Nauki w IITD PAN, Wrocław, 18.09, 21.09, 22.09 a także 23.09.2015.
 • II Gdańska Konferencja Administracyjnego Prawa Procesowego pt. „Interes jako kategoria prawna w postępowaniu administracyjnym”
 • International Summer School on Revitalization of Historic Cities (Międzynarodowa Szkoła Letnia nt. rewitalizacji miast historycznych pod auspicjami akademickiego Komitetu do spraw UNESCO)
 • I Polski Kongres „Pokonać Sepsę”
 • Konferencja Sekcji Leku Naturalnego akademickiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz SKN „Pelegrinus” przy Katedrze jak również Zakładzie Farmakognozji
 • Czynna ochrona gadów w nauce a także praktyce
 • Wspieranie automatycznego montażu zbóż z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych a także organizacyjno-ekonomicznych (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building – Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym
 • III OGOLNOPOLSKA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA KONFERENCJA STUDENCKICH GINEKOLOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH „Najnowsze trendy w ginekologii, położnictwie, perinatologii i uroginekologii”