Otwarte kursy sprzedażowe

 • e-MIESZKAŃCY – serwis internetowy dla mieszkańców lokali i administratorów nieruchomości oraz wykonawców prac remontowo-budowlanych
 • Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę
 • Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy – warsztaty zamkniete
 • Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF) – treningi zamkniete i dodatkowo szkolenia menedżerskie
 • modernizacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Handlowe – szkolenia miekkie i mentorskie szkolenia sprzedażowe
 • Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Zielona Góra
 • internetowa platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi handlowe
 • Mobilne Przewodniki GPS -MPG – szkolenia z komunikacji
 • Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej –
 • KSIĘGOWOŚĆ ONLINE – warsztaty z komunikacji
 • NETDOC – zdalna platforma do zarządzania dokumentacją projektową i materiałami związanymi z identyfikacją wizualną firmy
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty pracownicze
 • Nowoczesny e-przewodnik po zagadnieniach prawnych dot obywatelstwa narodowego dla Polaków i obcokrajowców – treningi z przywództwa
 • Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepów i sposobu otrzymywania prozdrowotnego produktu na bazie pyłku kwiatowego i miodu pszczelego – treningi z zarządzania projektem
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja płyt uszczelniających z zastosowaniem nanomateriałów – szkolenia zamkniete
 • Pomoc w szkole – struktura e-usługowa – szkolenia z konfliktów
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o modernizacyjne produkty do płukania tkanin
 • program rozwoju eksportu Pandy Trzebnica Sp z oo – szkolenia negocjacyjne
 • Realizacja koncepcji ekspansji importu przez firmę KRATKIPL – szkolenia z komunikacji
 • Rozpoczęcie importu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp z oo
 • Etap II – wdrożenie koncepcji rozwoju importu – szkolenia negocjacyjne
 • rozwój modelu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej poprzez sporządzenie harmonogramu rozwoju importu – warsztaty pracownicze
 • rozwój firmy poprzez zwiększenie eksportu w latach 2010-2011
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – treningi biznesowe
 • skok technologiczny usług elektronicznych firmy Podatnikinfo sp z oo poprzez budowę profesjonalnego internetowego portalu podatkowego dla społeczeństwa
 • Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego – treningi z zarządzania projektem
 • Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – treningi z asertywności
 • współpracy z partnerami B2B- PHARMINDEX B2B PLATFORM – warsztaty interpersonalne
 • Wdrażanie nowoczesnego systemu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
 • Wejście TORSEED SA na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego harmonogramu ekspansji importu – warsztaty z komunikacji
 • wzmocnienie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług – szkolenia z przywództwa
 • Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – szkolenia handlowe
 • YourDesktopcom – Webowy system Operacyjny – warsztaty zamkniete
 • Zasystemowanie zzdiagnozowanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z delegowania
 • Zapłać za mnie zbudowanie serwisu nowoczesnych e-usług finansowych – szkolenia z zarządzania projektem}