Spotkania integracyjne – Warmiński Kongres


Ponizszym współpartnerom serdecznie składają wyrazy wdzięczności w imieniu naszego Zarządu za kilka chwil dedykowanych na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Franciszek Przewalski, Bartłomiej Bartosik, Wirgiliusz Kucharski i Damian Huzarewicz

 • Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus oraz możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudnienia
 • Coroczny Warsztat Trenerów sektora NGO Spotkania Team Building w jaskiniach
 • Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria a także praktyka
 • SALMED-LABORATORIUM 2016 VII Konferencja Diagnostyczno- Szkoleniowa „Choroby Cywilizacyjne wyzwaniem dla współczesnej medycyny laboratoryjnej”
 • SNOE –Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nagłe stany zagrożenia życia w warunkach górskich”
 • II edycja Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego
 • Seminarium team building „nowoczesne urządzenia rozdzielcze firmy Schneider Electric oraz problemy eksploatacji instalacji a także urządzeń elektrycznych”
 • Sesja naukowa Emisja głosu dziecka – kształcenie zbiorowe oraz indywidualne
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „SŁUCHAM, WIĘC POTRAFIĘ”
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych a także Prawnych: Myśl polityczno-prawna. Teoria a także metodologia.
 • VIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja międzywydzałowa PKS: „Pomoc akademicka – Twój wybór, Twoje doświadczenie”
 • III Konferencja „IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY ABSOLWENT”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS, w wąsko rozumianych dziedzinach realizowanych projektów „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechanika oraz Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej” – zorganizowane przez Kierowników projektów
 • Polityka społeczna jak również jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkoświatowego . Zarys problematyki.