Scenki szkoleniowe – seminarium doc. Turczyński


Gry szkoleniowe – opracowania na wykłady:

 • Gry Szkoleniowe
 • porównanie i ocena biznesowa stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach szkoleniowych realizowanych w ramach PO KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. B. Adamiec
 • Badanie zarządzania ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Historia Sztuki. Tom 4: Sztuka XVIII i XIX wieku
 • Gry biznesowe , doc. B. Borszcz
 • Na Przełęczy, t. I (Tatry w sniegu i Na Przełęczy). Wyd. III
 • Ocena biznesowa potrzeb województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów szkoleniowych dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i zawodowych
 • Oszacowanie wpływu RPO WM 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Svet slovenskych hor
 • Ustrzyki Górne – informator krajoznawczy
 • Wielkie Dyktando Gimnazjlaistów – konkurs ortograficzny
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • Glizdawce – Orson Scott Card (292)
 • Stosunki międzyludzkie a wychowanie – Zbigniew Zaborowski (1173)
 • Normy moralne – Maria Ossowska (1584)
 • Trzy stygmaty Palmera Eldritcha – Philip K. Dick (2383)
 • Wśród prądów – Joseph Conrad (2928)
 • Najazd z przeszłości – James P. Hogan (3634)
 • Śpiąc w płomieniu – Jonathan Carroll (4119)
 • Fale na morzu Diraca – Geoffrey A. Landis (5141)
 • Autostopem przez Muminland – Witold Wroński (5806)
 • Pan Samochodzik (Część 31 – Zaginione poselstwo) – Tomasz Olszakowski (6363)
 • Do horyzontu i z powrotem – Wojciech Roszkowski (6868)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. G. Boncol