Koresnpondencyjne treningi HR

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”;
 • Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy – treningi z asertywności
 • modernizacyjne procesy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – szkolenia z obslugi klienta i mentorskie szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne usługi informacyjne w branży budowlanej – warsztaty z konfliktów
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli – treningi z kreatywności i bezpłatne szkolenia z zarządzania czasem
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
 • zdalna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – warsztaty menedżerskie
 • IQ Advisors – inkubator metodyki informacyjnych i komunikacyjnych – szkolenia z przywództwa
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, nabycie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz stworzenie Lokalnego systemu Informatyc –
 • Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej – warsztaty pracownicze
 • Multimedialne kursy oprogramowania oraz technik komputerowych przez Internet
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z zarządzania projektem
 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym – szkolenia biznesowe
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej – warsztaty z delegowania
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • Plan intensyfikacji importu 2010: Kancelaria na rynkach zagranicznych – warsztaty miekkie
 • Popularyzacja modernizacyjnego portalu Politikapl jako formy dwudziestopierwszowiecznej rozrywki internetowej i edukacji polityczno-ekonomicznej – szkolenia miekkie
 • Pozyskanie usług doradczych na sporządzenie koncepcji rozwoju importu firmy Interszczel
 • system Team – procesy, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce – warsztaty z przywództwa
 • Promocja oferty Global Biuro SA na THE Supply Side w Nowym Jorku – szkolenia handlowe
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp z oo w oparciu o Plan ekspansji importu – treningi zamkniete
 • skok technologiczny importu w Eurovita Sp z oo
 • unowocześnienie działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – warsztaty ze stresu
 • wzmocnienie strategii działania firmy Libra poprzez opracowanie strategii eksportowej
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez stworzenie harmonogramu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – treningi HR
 • skok technologiczny firmy Studio Panika poprzez efektywne wejście na rynki zagraniczne
 • Serwis wiedzy o nowych produktach: e-nauczanie dla sprzedawców handlu wyspecjalizowanego i konsumentów – wwwnowe-nowepl – szkolenia biznesowe
 • Telezdalna struktura wymiany zasobów i ochrony finansów
 • TRANSFER WIEDZY I metodyki DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI – szkolenia ze stresu
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami poprzez uruchomienie platformy B2B – szkolenia z konfliktów
 • Wdrażanie harmonogramu rozwoju importu
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji ekspansji importu – szkolenia pracownicze
 • Wirtualna Czytelnia Bezkartekpl – cyfrowa usługa udostępniania treści przez Internet – szkolenia zamkniete
 • Wykorzystanie procedury zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia menedżerskie
 • Wzmocnienie innowacyjności firmy Frey poprzez uruchomienie nowego wzornictwa – szkolenia z asertywności
 • Zaprocesowanie, stworzenie i implementacja platformy szkoleniowo-edukacyjne – toszkoleniepl
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty firmowe
 • zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gmin północnego Mazowsza – szkolenia pracownicze}