Gry Team Building – Drugi Warsztat


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w tym miejscu składają wyrazy wdzięczności ze strony Komórki Marketingu za włożony wysiłek na mecenat naukowy – podpisano: Zenon Walicki, Natan Maniura, Erwin Kajzer i Elizeusz Joszki

 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne „Boron Neutron Capture Therapy”
 • Zimowy Panel Dyrektorów Public Relations Szkolenia Integracyjne w Katowicach
 • Pomorze, Szczecin, Bałtyk w relacjach polsko-czesko-słowackich
 • Terroryzm w Europie – aktywizacja grup terrorystycznych po powstaniu Państwa Islamskiego
 • XXVI Konferencja z wieloetapowego programu : „Aktualia oraz perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”
 • II Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Doskonalenie zawodowe lekarzy oraz ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia”
 • Stare/nowe. Oblicza zmian (XII Studencko-doktorancka interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna)
 • VII Konferencja Eksperymentalno – Technicznej pt: Perspektywy szybkiego postępu krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej, AMUNICJA 2015
 • Iluzje wieloznaczne oraz rysunek automatyczny”
 • Studium Przypadku integracyjne – Wsparcie realizacji potrzeb badawczych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „metody techniczne Offshore i portowo-logistyczne”
 • Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania
 • Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe oraz polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX jak również XX wieku
 • Hortiterapia jako jedna z form arteterapii (Ogólnopolskie Spotkanie team building Naukowe, Olsztyn, Polska)
 • XXX KRAJOWE Spotkanie integracyjne MALAKOLOGICZNE (współorganizator konferencji: Stowarzyszenie Malakologów lokalnych, Uniwersytet Wrocławski jak również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu