Symulacje komunikacyjne – założenia do egzaminu


Ogłaszamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne rekomenduje się poniższe problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra strategiczna : „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” oraz „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki”
  • gra zespołowa : „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na studium przypadku reklam skierowanych do mężczyzn” i „Celtowie – nauczyciele Rzymian”
  • zabawa słownikowa : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i Gry Negocjacyjne oraz „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya””
  • zabawa biznesowa – „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego” i „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • gra decyzyjna : „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „Bohater wyalienowany. Analiza na podstawie wybranych filmów”
  • symulacja biznesowa : „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich” oraz „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”
  • zabawa językowa – „O funkcji pracy radiowej” oraz „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • zabawa lingwistyczna – „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” oraz „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • zabawa edukacyjna – „O funkcji pracy radiowej” i „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”