Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr XOY/32 5 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Warsztaty w Rzeszowie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gostyniński oraz choszczeński

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „ODRA” S.A. , RAWIBOX S.A., PRESBUD, Myjnia samochodowa reczna, Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „IAGRO” Sp. z o. o., AIR Damian Derebecki, CSF POLSKA Sp. z o. o., Grzegorz Latawiec Usługi Finansowe, MADKOM , SYMTECH Marcin Kapusta, Tro Media Marcin Misztal, KASH SP.J. J.WITT, K. KASZYŃSKI, Wagi i Systemy Ważące GAWAG Gac Spółka Jawna, P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.