Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr LZC/74 6 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: „CHIFA” Sp. z o.o., Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena w Jaworze” S.A., Dystrybucja Gazu „Propan-Butan” s.c. K.Chojnowski, A.Chudek, Brukowani, P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , Spółdzielnia „ZODIAK” , Bonair , Cyfrowe.pl Sp. z o.o, ITM POLAND , Linkeo Interaktywnie Paweł Blachura, Sevroll-System Sp. z o.o., Vulcan Power , FIRMA HANDLOWA BOZ , MARCIN PICZ Zakład Handlowo-Usługowy ALFANET, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.