Scenki biznesowe – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne polecamy następujące książki do egzaminu:

  • symulacja decyzyjna : „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” oraz „Dziedzictwo kulturowe powiatu Radzyń Podlaski”
  • gra komunikacyjna – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” i „Szlak Piastowski w internecie”
  • gra decyzyjna – „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ” oraz Symulacje oraz „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)”
  • gra kreatywna : „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy” i „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy”
  • symulacja językowa – „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)”
  • zabawa kreatywna : „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” oraz „Fenomen kulturowy tańca (w kręgu zagadnień)”
  • zabawa kreatywna – „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” i „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach”
  • symulacja komunikacyjna : „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” oraz „Rodzina i małżeństwo w Islamie”
  • symulacja edukacyjna : „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na przykładzie Przeglądu Gnieźnieńskiego” i „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””