Gry komunikacyjne – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne proponuje się prezentowane na niniejszej liście książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja językowa – „Osobliwości przyrodnicze Roztocza” i „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • zabawa kreatywna : „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z dostępnych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” i „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • gra decyzyjna : „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” oraz Gry Szkoleniowe i „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu”
  • zabawa słownikowa : „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” oraz „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • zabawa komunikacyjna : „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • zabawa menedżerska – „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.” i „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • gra strategiczna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” i „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na modelu dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • symulacja strategiczna : „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” i „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • zabawa biznesowa : „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” oraz „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”