Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr DHR/14 8 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata podczas seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: miechowski oraz sanocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Sroka Franciszek Uslugi Stolarskie, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., Zakład Usług Asenizacyjnych „ELPOL” Zenon Kopka, Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej Osiedla Widzew-Zachód, BEL-SAT Izabela Walczak , BTC CONNECT Sp. z o.o., ENERGIAWIR Sp. z o.o., INGLA Sp. z o.o. , MBL POLAND , Sitech Sp. z o.o., ZEROLIMITU.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biuro Plus Lewandowski Spółka Jawna, ZMM MAXPOL Andrzej Polak Zakład Pracy Chronionej, INFO-TV-FM

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.