Ćwiczenia szkoleniowe – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Andragogika i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” oraz „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na modelu Rosji”
  • zabawa decyzyjna – „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Polskie czarownice”
  • zabawa słownikowa : „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House”” i Dedykowane Symulacje Szkoleniowe oraz „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej”
  • gra komunikacyjna : „Komunikacje w związku partnerskim” i „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy”
  • symulacja językowa : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” oraz „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • gra decyzyjna : „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej” i „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na przykładzie Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • gra edukacyjna – „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” oraz „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych”
  • symulacja słownikowa – „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” oraz „Postacie literackie w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • gra językowa – „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi”