Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” do ostatniego etapu dopuszczono tu wymienione wnioski:

 • – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-zasobów – warsztaty ze stresu
 • Biznesowe Szkolenia Dla Trenerów W Łodzi – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie oraz promocja portalu internetowego umożliwiającego publikację oraz wymianę wiedzy praktycznej – eWiempl – treningi sprzedażowe
 • wypracowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – szkolenia pracownicze
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego projektowania domu – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages projekt) – szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego intensyfikacji kraju – szkolenia z przywództwa
 • usprawniającego procesy biznesowe – szkolenia biznesowe
 • „zagwarantowanie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – treningi z komunikacji
 • Badania i uruchomienie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia miekkie
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z uruchomieniem – szkolenia pracownicze
 • – szkolenia handlowe
 • BuzzTracker – budowa procesu semantycznej analizy treści cyfrowych do celów marketingowych – treningi HR
 • DOCsoftpl – elektroniczny model elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie – treningi HR
 • E-coach – wirtualny trener wspierający Twój unowocześnienie osobisty – treningi zamkniete
 • e-gabinet – zbudowanie mobilnego serwisu narzędziowej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – warsztaty z przywództwa