Gry biznesowe – założenia do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe rekomenduje się tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • zabawa decyzyjna : „Internet a sukces w nauce” i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • gra edukacyjna – „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie obserwowanych pism” i „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim”
  • zabawa edukacyjna : „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • symulacja menedżerska : „Internet a sukces w nauce” i „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • gra menedżerska : „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej” oraz „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na danych źródłowych z tytułów”
  • zabawa menedżerska : „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic” i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”
  • gra decyzyjna : „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” oraz „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • symulacja menedżerska : „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania” oraz „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na przykładzie obserwowanych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)”
  • zabawa zespołowa – „Charakterystyka subkultur młodzieżowych” oraz „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie wybranych twórców romantycznych”