Wyjazdy inspiracyjne – nagrodzeni kursanci

Poniżej wymienionym osobom niniejszym dziękujemy (i dodatkowo przyznajemy opisane poniżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który przygotowali nasi badacze Aurelian Pietraszek, Benedykt Guzy, Mariusz Kurzok i Alojzy Łagodzki w teście Szkolenia Team Building

  • Kajetan Joszki, Zaopatrzeniowiec, Polkowice, przyznajemy rabat na program e-learning „Inspirujące przywództwo” lub event motywacyjny a ponadto wydawnictwo „Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej”
  • Herbert Kędziora, Lekarz weterynarii, Rabka-Zdrój, wygrywa bilet na moduł coachingowy „kierowanie odbiorcą strategicznym – key account management” lub wyjazd team building i wydawnictwo „Bibliofilskie silva rerum”
  • Dobromir Duchnowski, Asystent prawny, Kościerzyna, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „trening radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami” lub szkolenie team building a także wydawnictwo „Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich”
  • Dionizy Lukoszek, Windykator, Kłodzko, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „Coaching w zarządzaniu” lub wyjazd integracyjny a ponadto książkę „Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej”
  • Stanisław Kierszniok, Kosztorysant budowlany, Ryki, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „szef doskonały-to możliwe” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych”
  • Konrad Lewandowski, Instruktor terapii uzależnień , Kolbuszowa, dostaje od nas zaproszenie na kurs „ zarządzanie czasem dla managerów – warsztaty podwajania skuteczności” lub warsztat z pracy zespołowej a także publikację „Wprowadzenie do logopedii”
  • Cyrus Krasowski, przedstawiciel medyczny , Ułęż, przyznajemy rabat na wykład „Copywriting – profesjonalna dystrybucja za pomocą słów” lub wybraną naszą grę szkoleniową a ponadto książkę „ Dostosowanie do ISO 9001:2008 krok po kroku”