Ogłoszenie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Informacja – zadania końcowe – Kurs InstruktorskiW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Głównym projektem powinien stać się moduł kursy z innowacyjności

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia perswazji – skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi
 • Stres, problem i konflikty w pracy
 • Komunikacja dla mistrzów produkcji i brygadzistów – warsztaty
 • Szkolenie Coaching. Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU
 • WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
 • STOWARZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POZNANIU, GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU SZPITALA W BEŁŻYCACH
 • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 • FUNDACJA „CHAŁUBIŃSZCZAKÓW”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „OGRÓD ŚWIĘTEGO FRANCISZKA”
 • PODLASKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UZDOLNIONYCH
 • STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH „WSPÓLNY ŚWIAT”
 • STOWARZYSZENIE „NOWA GÓRA”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • FUNDACJA „WARBUD – WARTO POMAGAĆ”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „ARKADIA” W GŁOWNIE