Dofinansowanie na treningi biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Fundusz Regionalny” do ostatniego etapu dopuszczono tu wymienione programy:

 • stworzenie zdalnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie elektronicznej, automatycznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty z obslugi klienta
 • Szkolenia Dla Menedżerów Sprzedaży W Opolu – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania planami informatycznymi – treningi biznesowe
 • wypracowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – treningi firmowe
 • stworzenie serwisu cyfrowego dla firm oferujących produkty wodoodporne – warsztaty miekkie
 • wypracowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty z przywództwa
 • nowoczesne technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – szkolenia firmowe
 • weryfikacja efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – warsztaty z zarządzania czasem
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi sprzedażowe
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – szkolenia interpersonalne
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa narzędzia e-TAP integrującego dane niezbędne do analizy sprzedaży na poziomie przedstawicielskim i udostępnienie go w formie e-usługi – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez uruchomienie nowych produktów – warsztaty ze stresu
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja modernizacyjnej metodyki produkcji naczep – szkolenia pracownicze
 • E-korki z matematyki – szkolenia z zarządzania czasem