Scenki komunikacyjne – wytyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne zalecamy prezentowane na niniejszej liście tematy do zaliczenia:

  • symulacja komunikacyjna : „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” oraz „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”
  • symulacja słownikowa – „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” i „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • symulacja zespołowa – „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” oraz Gry Strategiczne i „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • symulacja językowa : „Jarocin w sieci dyskursu” i „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych”
  • gra lingwistyczna : „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku” oraz „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?”
  • zabawa kreatywna – „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna” oraz „Obraz harcerstwa gnieźnieńskiego utrwalony w pamięci społecznej”
  • symulacja lingwistyczna : „Budowa i historia Układu Słonecznego” oraz „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”
  • zabawa menedżerska – „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” oraz „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • gra kreatywna : „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” oraz „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka”