Środki Unijne na szkolenia zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono poniższe programy:

 • zbudowanie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie zdalnej usługi treningu umysłu i intensyfikacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia miekkie
 • Konferencje Dla Zespołów Zadaniowych – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie portalu na temat ubezpieczeń – treningi HR
 • wypracowanie serwisu mobilnego zerolimitupl obejmującego nowoczesny system do publikowania ogłoszeń oraz wyszukiwarkę ofert – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie, uruchomienie i promocja platformy zintegrowanych e-usług dla branży tworzyw sztucznych WWWGENPLASTPL – szkolenia z konfliktów
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez pogłębienie działalności o rynki zagraniczne – szkolenia negocjacyjne
 • modelowe systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia biznesowe
 • Akcelerator EIT+ spółek nowoczesnych o hybrydowym profilu branżowym – warsztaty z asertywności
 • Badania i wdrożenie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia pracownicze
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – warsztaty z zarządzania czasem
 • Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum innowacyjnych metodyki w Poznaniu – warsztaty firmowe
 • Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami – warsztaty ze stresu
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – treningi z obslugi klienta
 • E-Biuro Rachunkowe – struktura wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – warsztaty negocjacyjne
 • Ekspansja zagraniczna celem rozwojowym firmy Stabilizacja Polska Sp z oo – warsztaty HR