Informacja – test – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – egzamin – Szkoła Dla Trenerów



Niniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Wykładowców Biznesu:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia jest blog seminaryjny spotkania inspiracyjne z porozumiewania się

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Przewodnik biznesowy handlowca
 • Zarządzanie zmianą w biznesie
 • Efektywne przywództwo
 • Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SIERPECKIEJ
 • FUNDACJA RATOWANIA ZABYTKÓW KATEDRY NYSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM
 • CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)
 • KLUB WYSOKOGÓRSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
 • FUNDUSZ MŁODYCH-WEHIKUŁ
 • STOWARZYSZENIE „DZIESIĄTKA”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITNICY
 • FUNDACJA RÓWNYCH SZANS
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM W RUDNIKACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” PRZY ZS NR 1
 • FUNDACJA „STO POCIECH”
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „JÓZEF”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU SZKOLNEGO „JUVENIA”