Ćwiczenia strategiczne – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe dopuszcza się następujące tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna – „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki”
  • gra biznesowa : „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego” oraz „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region”
  • gra zespołowa – „Strzałkowo w przestrzeni wieków” oraz Studenckie i Symulacje Biznesowe oraz „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • zabawa menedżerska : „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • zabawa kreatywna : „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej” i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • zabawa komunikacyjna : „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur” oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • symulacja lingwistyczna : „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” i „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych”
  • gra menedżerska : „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na przykładzie reklam skierowanych do mężczyzn” oraz „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • zabawa edukacyjna : „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera” i „Klasztory prawosławne w Polsce”