Gry szkoleniowe – problematyka do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe rekomenduje się tu przedstawione problemy do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna – „Wampiry w europejskich tradycjach i kulturze. Mit czy rzeczywistość” oraz „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na modelu Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • gra zespołowa – „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989” i „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki”
  • zabawa językowa – „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa” i Gry Decyzyjne oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra zespołowa – „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii” i „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce”
  • zabawa edukacyjna – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” oraz „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • gra kreatywna : „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”
  • gra zespołowa : „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Detekcja na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” oraz „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • zabawa zespołowa : „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” oraz „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • gra kreatywna : „Wiatry lokalne na Ziemi” i „Rozumienie pojęcia mobbing”