Gry szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne akceptujemy tu przedstawione książki do zaliczenia:

  • symulacja lingwistyczna – „Język angielski w obserwowanych aspektach wspołczesnego życia społecznego” oraz „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • zabawa strategiczna : „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych” oraz „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku”
  • zabawa menedżerska – „Prywatność w cyberprzestrzeni Kontrola na podstawie portalu społecznościowego Facebook” oraz Gry Symulacyjne Wytwarzane Dla Pracowników oraz „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ”
  • gra lingwistyczna – „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • zabawa słownikowa – „O funkcji pracy radiowej” oraz „Postać kobiety antycznej Grecji w ocenianych opiniach”
  • symulacja zespołowa : „Celtowie – nauczyciele Rzymian” i „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • symulacja kreatywna – „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” oraz „Współczesny terroryzm”
  • symulacja zespołowa : „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach” i „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • gra lingwistyczna : „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” oraz „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli”