Dofinansowanie na treningi menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Dolnoslaski Program Społeczny” do przedostatniego etapu dostały się następujące granty:

 • zbudowanie mobilnego serwisu: E-broker – szkolenia zamkniete
 • zbudowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia menedżerskie
 • Pracownicze Kursy Z Kreatywności – szkolenia HR
 • – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie portalu elektronicznego ARTSCHANNELPL – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu cyfrowego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie, wdrożenie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle projektów w postaci e-usług – szkolenia z kreatywności
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego modelu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z zarządzania projektem
 • zmiana strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – opracowanie planu rozwoju importu – treningi pracownicze
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – warsztaty HR
 • Badania i wzmocnienie strategii działania nowoczesnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska – warsztaty z konfliktów
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania N-blokowanego peptydu – treningi menedżerskie
 • Budowa systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – szkolenia pracownicze
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację systemu informatycznego wykorzystującego funkcje B2B – warsztaty menedżerskie
 • Cost Guardian – szkolenia z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia ze stresu
 • zdigitalizowany system Wspierający Procesy Rekrutacyjne – treningi firmowe