Rekomendacje – firmy szkoleniowe z zarządzania – Ośrodek Doradztwa

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w programie dotacji Australijskiego Grantu Akademickiego:

  • C8/S/MAZOWIECKIE-, Podniesienie konkurencyjności poprzez twórcza implementacja innowacyjnych rozwiązań, „MARION SA”, . Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • AG1/Y/ŁÓDZKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID., MARCO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Profesor Zbigniew Nęcki – ma sprawdzone referecje.
  • G1/N/MAZOWIECKIE-, unowocześnienie innowacji w firmie poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego. , „GLOB-GUM s.c” Norbert Kops , Mariusz Rybka, Krzysztof Burek, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Homo Creatore
  • 3/H/PODLASKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnego systemu silosów zarządzanego komputerowo do masowej produkcji pieczywa., Piekarnia „BREL” S.C. Froś Grzegorz, Froś Katarzyna, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Training Partners
  • C5/F/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy., Janina Szafron – Michalik Centrum Gabinetów Specjalistycznych, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w firmie House of Skills
  • 2/Z/MAŁOPOLSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek nowego typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka., WIRPLAST – WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Progress project
  • 9/M/POMORSKIE-, unowocześnienie do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora, FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Herra. Zalecane szkolenia w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 1/J/ŁÓDZKIE-, Innowacyjny dentysta, czyli zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego w Prywatnej Praktyce Dentystycznej Lek. dent. Daniel Dłucik, PRYWATNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA DANIEL DŁUCIK, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Profess
  • FD2/L/KUJAWSKO POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii druku UV, CENTRUM REKLAMY ” RB” DRUKARNIA KWIATKOWSKI ROBERT, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce GFKM