Scenki integracyjne – tematy do egzaminu


Potwierdzamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe polecamy nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • symulacja strategiczna : „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” oraz „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach”
  • gra menedżerska : „Wywiad jako źródlo wiedzy” oraz „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”
  • symulacja biznesowa – „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” i Grupowe Symulacje Biznesowe Wykorzystywane Dla Kierowników Projektów i „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej żywotów świętych kobiet”
  • symulacja komunikacyjna : „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn”
  • zabawa kreatywna : „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta”
  • zabawa kreatywna : „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990” i „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • gra zespołowa : „Od realizmu magicznego do realizmu miejskiego. Swoista walka pokolenia na przykładzie postaw i literatury Gabriela Garcii Marqueza oraz Jorge’Franca” oraz „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • gra językowa – „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na przykładzie Przeglądu Gnieźnieńskiego” i „RRL w autobiografiach”
  • gra lingwistyczna – „Twórczość Ivo Andricia” oraz „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”