Pomoc pieniężna na kursy zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Mazowiecki Program Pomocowy” do merytorycznego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • wypracowanie zdalnej platformy logistycznej – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie cyfrowej usługi treningu umysłu i dynamizacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia handlowe
 • Wykłady Dla Menedżerów w Katowicach – warsztaty HR
 • stworzenie osystemowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – szkolenia firmowe
 • zbudowanie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – warsztaty z delegowania
 • stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – treningi pracownicze
 • zbudowanie usługi nawigacji osobistej opierającej się na procedury augmented reality dla użytkowników telefonów komórkowych – szkolenia z kreatywności
 • przyrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z oo – treningi z delegowania
 • zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację programów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – szkolenia z przywództwa
 • Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – szkolenia z komunikacji
 • weryfikacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – szkolenia z zarządzania czasem
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia z konfliktów
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – szkolenia firmowe
 • Centrum Obliczeniowe CFD – skok technologiczny metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty zamkniete
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – treningi z przywództwa
 • Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp z oo oraz zintensyfikowanie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii – szkolenia z obslugi klienta
 • eKreatorFirmy – wypracowanie cyfrowego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia z zarządzania projektem