Opinie – trenerzy z przywództwa – Training Institute

Zestawienie przesłanych wnioskodawców w ramach dotacji Kanadyjskiego Grantu Szkoleniowego:

  • A4/X/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA , GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM, . Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji House of Skills
  • B0/U/ŁÓDZKIE-, wprowadzenie najwyższej jakości drukowania offsetowego w innowacyjnej technologii LED UV z zastosowaniem procesu rastrowania DMS , TIMES DRUKARNIA SZYMKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje Wojciech Herra .
  • E8/D/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Innowacyjne szalunki inspiracją dla twórców przestrzeni urbanistycznych przyszłości, PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH „PIONART” GRZEGORZ SZTOBRYN, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Profess
  • D4/F/ZACHODNIOPOMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł., Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w firmie House of Skills
  • AB1/K/DOLNOŚLĄSKIE-, w rozrywce. finansowo produkcyjne zoptymalizowanie poczwórnej innowacji produktowej., „WIK” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia w firmie Profess
  • 5/X/OPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez przystosowanie do potrzeb nowych i udoskonalonych produktów i usług., CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Mindlab
  • 5/Z/KUJAWSKO POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Training Partners
  • CH6/L/ŁÓDZKIE-, kompleksowe przygotowanie technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi – blendy., SYNTEZIS SA, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie House of Skills