Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie można będzie podjąć skuteczne działania zapobiegające, a także wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.