Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja jest korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla całości gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 liczba osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się ogromnej ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.