Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do określonej ilości dni płaci je firma, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie rozpocząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że około 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Efekty takiej sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.