Informacja – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów Przywództwa:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Pierwszym zadaniem winien być blog seminaryjny wykłady z prezentowania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Akademia handlowca
 • Samokształcenie kierowane bhp – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Profesjonalne techniki obrony ceny


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”
 • STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W BYTOMIU
 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBY RZADKIE
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
 • STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMKU W CHUDOWIE „CASTELLUM”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TŁUSZCZU
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „RAZEM”
 • FUNDACJA SADYBA
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • „FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS”
 • STOWARZYSZENIE „PONAD BARIERAMI” NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM