Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr PMG/51 3 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Europejskiego Programu Pomocowego

Agenda debata podczas spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Wieliczce
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Monika Choragwicka FIRMA BUDOWLANA „IN PULS”, Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A., Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-MATIZOL” S.A., REMONDIS Otwock Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” , Biblioteka Narodowa, e-idea , Grupa „DESIGN” Dariusz Rezulak, Multicomfort Sp. z o.o., SOLEON , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, BTL Zakład Enzymów i Peptonów, WODAMEX Sp. z o.o., Agrohum Jakub Skowroński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.