Gry edukacyjne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne akceptuje się nizej wymienione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra lingwistyczna – „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” oraz „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • zabawa menedżerska – „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją”
  • zabawa komunikacyjna : „Stereotypy niemiecko-polskie” i Studenckie i Symulacje oraz „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych”
  • gra lingwistyczna – „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” oraz „Jarocin w sieci dyskursu”
  • gra komunikacyjna : „Hoplita grecki” oraz „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”
  • gra lingwistyczna – „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” i „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • zabawa strategiczna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz „Synteza czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET”
  • symulacja strategiczna : „Atrakcyjność turystyczna Puszczy Knyszyńskiej” oraz „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej”
  • gra językowa – „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” oraz „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”