Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr UDF/81 8 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Agenda debata w czasie seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: płoński oraz szczecinecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BeeCee Julia Gawryluk, E-LEARNING , GameBurg.net , MediTeka , Proteon Pharmaceuticals , TITANIUMANGEL GROUP , DKM IMPRESJA , Wagi i Systemy Ważące GAWAG Gac Spółka Jawna, „Abakus” Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.