Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Aktualności – zadania końcowe – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Coachów Przywództwa:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Głównym projektem będzie temat szkolenia z przemawiania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Wykorzystanie okazji sprzedażowych w profesjonalnej obsłudze klienta
 • Harmonogramowanie i zarządzanie czasem w projektach
 • Kurs emisji głosu. szkolenie z emisji głosu.
 • Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO „ZIELONA MYŚL”
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REKREACYJNE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE „SOKÓŁ” SZCZYRK
 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „RAZEM”
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „PŁETVAL” POLKOWICE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLINIE
 • REHABILITACYJNO-OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CENTRUM
 • „FUNDACJA PRZYSTAŃ NADZIEI”
 • CARITAS POTRZEBUJĄCYM
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI „DAJ MI CZAS”
 • MEDITERALMA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „NASZA SZKOŁA” W GORZYCACH
 • FUNDACJA OLIWIA