Symulacje biznesowe – problematyka do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne polecamy prezentowane na niniejszej liście publikacje do egzaminu:

  • gra słownikowa : „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • symulacja edukacyjna – „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei” i „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • gra biznesowa : „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” i Produkcyjne Symulacje oraz „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • gra lingwistyczna : „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” oraz „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”
  • gra strategiczna : „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web” oraz „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy”
  • symulacja menedżerska – „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej” i „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora”
  • symulacja kreatywna – „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” i „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”
  • symulacja komunikacyjna : „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech” oraz „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • symulacja strategiczna : „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”