Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr KBW/67 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Pomiar efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Warsztaty w Wiśle
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja monet
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubański oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A., Zakłady Płyt Pilśniowych S.A., Nikholc Bogdan, P.H.U. „TOP-SAT-BIS” Janusz Zawada , „BOSS BROWAR WITNICA” S.A., Centrum Dekarskie , Firma Dystrybucyjna Ravi Sp. z o.o., hungry4sport.com Spółka z o.o., Nieruchomości , SURF TECHNOLOGY , Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, CSF Polska sp. z o.o., Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, AMK Group Rękawek, Kondraciuk Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.