<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry są coraz bardziej popularne pośród małych i dużych firm. Managerowie dostrzegają bowiem duże zalety, jakie można odnieść organizując coś takiego. Właściwie przeprowadzona gra potrafi polepszyć relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym rozszerzyć kompetencje potrzebne w wielu zawodach.
<br>
Jakiś czas temu z naprawdę dużym rozmachem została zorganizowana przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu ludzi uznało za największą w naszym kraju. Brali w niej bowiem udział wszyscy bez wyjątku zatrudnieni, co w sumie dało 450 osób. Poza tym całość była pod opieką 35 trenerów, którzy byli odpowiedzialni za zajęcia z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowiła ekipa z firmy szkoleniowej, ale zdecydowaną większość kadra z koncernu farmaceutycznego. Przybyli oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i tam przeszli krótkie szkolenie. Dzięki temu bez żadnego problemu poradzili sobie ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes koncernu, który w prywatnym życiu interesuje się alpinistyką. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby na podstawie wyprawy w góry dostarczyć innym uczestnikom wiele interesującej wiedzy w temacie kierowania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Nawiązał tym samym do zagadnień pracy w zespole, tak ważnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie organizowanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 zespołów, które przez przez kilkanaście godzin zajmowały się zaplanowanymi celami. Główną część wspomnianej gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, czyli nietypowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których członkowie zespołów musieli się wykazać dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończone były przekazaniem grupie specjalnych kart, z którymi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizowania wspomnianych kart tak naprawdę uczestnicy analizowali własne poczynania przez pryzmat pięciu podstawowych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do pracy, którą wykonują na co dzień.