Gry szkoleniowe – zalecenia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście tezy do pracy dyplomowej:

  • gra edukacyjna : „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” oraz „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”
  • zabawa strategiczna : „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” oraz „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc”
  • gra strategiczna : „Obraz dziecka w reklamie” i Gry Menedżerskie W Przemyśle i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”
  • gra zespołowa – „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” oraz „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • gra zespołowa : „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)” oraz „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • symulacja edukacyjna – „Rola sloganu w reklamie” i „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej”
  • gra strategiczna – „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy” i „Zjawisko janczerstwa na danych źródłowych z Mehmecka Sokdovicia”
  • symulacja kreatywna : „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” oraz „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • zabawa kreatywna : „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Analiza witryn informacyjnych” i „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej”