Biblioteczka dla absolwentów wykładów – symulacje


Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie materiałów na szkolenie Mnemotechniczne Gry Negocjacyjne.
Informujemy jednocześnie, iż dobrana przez naszych trenerów lista zawiera materiały wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Budowanie Kompetencji Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Cernowska
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Eksplotacja pojazdów samochodowych
 • Uwaga Prąd elektryczny
 • Symulacje integracyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elementy miernictwa elektrycznego
 • Ciepłownictwo cz I
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Odtlenianie metali
 • Zaplecze techniczne transportu samochodowego Wyd. III rozsz. I uaktualn.
 • Aparaty elektroenergetyczne
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP
 • Spawanie i cięcie metali
 • Wybrane problemy zarządzanie ruchem. Przewodnik organizatora ruchu drogowego
 • Elementy analizy algorytmów
 • Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych
 • Technika badań wysoko napięciowych
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Postępowanie i wzory pism w sprawach mieszkań spółdzielczych
 • Rzecz o kratownicach
 • Vademecum materiałoznastwa
 • Słownik serbsko-chorwacko-polski t.II,IV-Z.
 • Normowanie pracy
 • Fundamenty konstrukcji maszyn t1
 • Układy scalone serii UCA 64/UCA 74
 • Ochrona elektrochemiczna przed korozją
 • Edytory tekstów – wiadomości podstawowe.
 • Modułowe systemy mikrokomputerowe
 • Gramatyka angielska dla Polaków w ćwiczeniach
 • Borland C++ dla zawansowanych. 252str.,-24cm.
 • P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Prawo w zmieniającym się społeczeństwie 528 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 4 320 str., 24 cm
 • Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
 • Elementy lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
 • Matematyka – definicje, twierdzenia, przykłady. Zadania Wyd.IV 494 str., 23 cm
 • Gry w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Ilustrowany słownik chemiczny Objaśnione i zilustrowane Pzegląd chemii 267 str., 19 cm
 • Corel Photo-Paint 5.0 244 str., 24 cm
 • Prawo pracy Wyd III zmienione 433s 24cm
 • Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym 216s 20cm
 • Państwa świata leksykon t 2 Europa Północna i Wschodnia,Azja Północna 95s 31cm
 • Marketing analiza planowanie wdrażanie 743 str,26 cm
 • Excel 5 dla opornych ciąg dalszy w.polska 320 str,24 cm
 • Nowy słownik ortograficzny wraz z zasadami pisowni i interpunkcji 942 str24 cm
 • Internet dla opornych Wyd.III 412 str, 24 cm
 • Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną Wyd.II 331 str, 24 cm
 • Kodeks cywilny – komentarz t.2 1058 str,. 20 cm
 • Excel 97 w.polska krok po kroku + dyskietka 282 str, 24 cm
 • Narodowe Fundusze Inwestycyjne , Zarządzanie nową strukturą 236 str, 21 cm
 • Leksykon marketingu 336 str, 24 cm
 • Stochastycznerównania różniczkowe 404 str, 24 cm
 • Historia gospodarcza powszechna 350 str, 24 cm
 • Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 352 str, 20 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IB 460 str, 24 cm
 • Dynamic HTML D-39 520s 24cm
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm
 • Organizacja i zarządzanie – 15 pionierów 168 str,20 cm
 • Rocznik statystyczny Rzeczyposploitej Polskiej 2001 734s 24cm
 • Polityka ekonomiczna 340 str, 24 cm
 • Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 290s 20cm