Książki dla absolwentów treningów – symulacje


Serdecznie prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Symulacyjne.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż niniejsza lista zawiera tytuły wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Kursantów gier.

 • Wzmacnianie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Balzak
 • Poradnik inż.elektryka t.4
 • Magazyn i jego wyposażenie
 • Uszczelnienia układów hydraulicznych
 • Symulacje logistyczne – podstawy teoretyczne
 • Dyskretne napędy elektryczne z silnikami skokowymi.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt III
 • Ogniwa paliwowe
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Metody statystyczne
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Studia dla początkujących w Polsce
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Zniekształcenie sygnałów w telewizyjnych układach przemysłowych
 • Mała encyklopedia prawa.
 • Pracownia elektroniczna dla technikum
 • Informatyka. Poradnik dla ekonomistów
 • Chłodnictwo.
 • Maszyny budowlane
 • Słownik historyczny kopalni węgla na ziemiach polskich.
 • Perspektywy rozwoju telewizji technika
 • Kodeks karny. Komentarz t.I
 • Elektryczność statyczna.Poznanie,pomiar,zapobieganie,eliminacje
 • Programowanie w języku Pascal
 • Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach
 • Układy cyfrowe
 • Or CAD SDT/PCB
 • IBM PC dla każdego.
 • INFORMIX
 • Podręczny słownik polsko – angielski
 • Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Praktyka sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Niespodzianki w fizyce teoretycznej 168 str., 20 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego WydI 654s,25cm
 • Mechanika ogólna Statyka i kinematyka T.I Wyd.IV 324 str., 24 cm
 • Mega Cad najłatwiejszy profesjonalny program dla tworzenia rysunków technicznychdyskietka 392 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Wyd.XXII 699 str., 25 cm
 • Gry finansowe – podstawy praktyczne
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Prawo międzynarodowe publiczne Wyd.VIII 454 str., 24 cm
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w domkach jednorodzinnych Wyd.III 157 str., 20 cm
 • Wielka encyklopedia sieci komputerowych
 • Kodeks handlowy – komentarz t 2 1198 str,21 cm
 • Excel 5 dla opornych ciąg dalszy w.polska 320 str,24 cm
 • Kurs dla opornych Windows „95
 • Rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym 107 str, 234 cm
 • Kompendium analizy o gospodarce 366 str, 20 cm
 • Reengineering w przedsiębiorstwie
 • HTML 3.2 dla Internetu i Intranetu + dyskietka 243 str, 24 cm
 • Mikroekonomia 570 str, 24 cm
 • Współczesne doktryny polityczne 582 str, 24 cm
 • Excel 2000 PL : pierwsza pomoc
 • Beton ekspansywny 240 str, 24 cm
 • Zaproszenie do socjologii 185 str, 20 cm
 • Metaloznawstwo 510 str, 24 cm
 • HTML i Java Script + D-57 461 str, 24 cm
 • Organizacja i architektura systemu komputerowego.Projektowanie systemu a jego wydajność 760s 25cm
 • SCSI i IDE.Protokoły, zastosowania i programowanie 419s 23cm
 • Rocznik statystyczny Rzeczyposploitej Polskiej 2001 734s 24cm
 • Marketing w sieci 192 str, 20 cm
 • Modelowanie systemów oczyszczania wód wyd.1 253s 24cm