Pomoc pieniężna na szkolenia menedżerskie

Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Łódzki Program Regionalny” na weekendowe Szkolenia Z Przywództwa Sytuacyjnego pomoc uzskały opisane poniżej projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Maszynohut
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców gminy Brańszczyk”
 • zoptymalizowana metodyka produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z nowoczesnym uszlachetnianiem hybrydowym.
 • nowoczesny proces AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny portal cyfrowy, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i uruchomienie projektu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • sporządzenie i uruchomienie nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • sporządzenie oraz wdrożenie nowoczesnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z procesem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • platforma B2B szansą ekspansji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • struktura technologiczna – modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów elektronicznych – Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • przygotowanie założeń i wdrożenie modelowego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • projekt automatyzacji procesów w spółce Profarm PS sp z o.o. oraz automatyzacji procesów pomiędzy spółką, a jej partnerami
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • wdrożenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • uruchomienie koncepcji ekspansji importu ALVO Grupa Gastrometal
 • uruchomienie programu technologicznego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • implementacja dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko – kontrahenci.
 • wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie technologicznej wymiany rejestrów finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • stworzenie interaktywnej platformy łączącej zmoderowaną bazę rejestrów o zawodnikach sportowych i aplikacje Web 2.0
 • wypracowanie zdalnego serwisu do technologicznego zamieszczania ogłoszeń
 • stworzenie zdalnego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie kierowników