Informacja – egzamin – Kurs Coachów

Aktualności – zaliczenie – Szkoła TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Sprzedaży:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym fragmentem zaliczenia powinien stać się program szkolenia z kierowania zadaniami

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

  • Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej
  • Certyfikowane szkolenia menedżerskie
  • Poznaj i wykorzystaj swoje mocne strony! trening pewności siebie i wykorzystania potencjału
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM – od działań indywidualnych do zespołowych


    BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

  • LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IMIENIEM „BRACI PETK”
  • STOWARZYSZENIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAFAWAGU
  • OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE KLUB SPORTOWY
  • „STOWARZYSZENIE POLSKICH WYCHOWANKÓW CAMP RISING SUN”
  • STOWARZYSZENIE PROMOCJI PŁYWANIA VEGA
  • STOWARZYSZENIE „DOBRA DROGA”
  • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU
  • STOWARZYSZENIE „JEDNO ŻYCIE”
  • „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC”
  • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „RAZEM”
  • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN
  • „STOWARZYSZENIE ŻYDOWSKIE MAGEN DAWID”
  • DIGNITAS DOLENTIUM
  • INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „MEDIA CURLING CLUB”
  • FUNDACJA „AD REM”